کارهای دستی اعضا کتابخانه شهید مطهری (ره) بندرعباس

فروشگاه کارهای دستی اعضا کتابخانه شهید مطهری (ره) بندرعباس

این فروشگاه برای نمایش و فروش کارهای زیبای هنری اعضای کتابخانه شهید مطهری (ره) بندرعباس در فصل تابستان ایجاد شده است.

address آدرس : هرمزگان بندر عباس بندرعباس .ششصد دستگاه .بلوار سمیه .کوچه شهید کهوری نژاد .کتابخانه شهید مطهری (ره) بندرعباس

phone تلفن : 09382752220-

محصولات فروشگاه
لیست فروشگاه ها