+ پرسش های متداول

سوال برای دریافت پول از مشتری آیا باید مشتری مبلغ خرید را در اپلیکیشن پرداخت نماید و ویترین پورسانت دریافت مینماید ؟

برای پرداخت مبلغ خرید کافیست هنگام تحویل کالا به مشتری فروشگاه دار بنا به صلاح خود مبلغ را از مشتری دریافت نماید ، در این صورت مشتری نیز چون بعد از تحویل کالا مبلغ را پرداخت مینماید از خرید خود مطمئن هست . اپلیکیشن ویترین برای جلب اعتماد فروشگاه داران محترم و مشتریان آنها هیچ گونه درصدی از مبلغ خرید را کسر نمی نماید

آیا میتوان از طریق سایت محصولات را ثبت کنیم؟

گروه برنامه نویسی ویترین سعی دارد در چند ماهه آینده این امکان را در سایت فعال نماید.