230 - لوازم التحریر
231 - کتاب و مجله
232 - روزنامه
233 - انتشارات
234 - تایپ و آگهی
235 - مهر و پلاک
236 - ماشین آلات و لوازم اداری
237 - صحافی
238 - کاغذ و مقوا
239 - سایر موارد نشر و انتشارات
لیست فروشگاه ها