220 - قنادی و شیرینی سرا
221 - آبمیوه و بستنی
223 - گوشت و فرآورده های پروتئینی
224 - میوه و تره بار
225 - فرآورده های لبنی
226 - حبوبات و غلات
227 - آجیل و خشکبار
228 - بانکداری
لیست فروشگاه ها