73 - پیک موتوری
74 - تاکسی تلفنی
75 - کرایه اتومبیل
76 - وانت تلفنی
77 - اتوبوس و مینی بوس
78 - حمل و نقل کالا
79 - حمل و نقل دام و طیور
80 - حمل و نقل فرآورده های نفتی
81 - سایر خدمات حمل و نقل
لیست فروشگاه ها